Cooperation
Huizhou Jason Guest
Elec& Eitck(Guang Zhou)                               TRUSTECH                                                                  
Elec& Eitck(kaiPing)                                       TAT CHUN                        
ELITEGROUP                                                  MATRLX
YAMAMOTO                                                    Merix
Daisho Microline                                            Multek B2
Meiko Electronics                                           Fast Print Circuits
ShenNan Circuits                                           YiLianXin
Yufo Electronics                                             TongXin
ATOTECH                                                       Shirai
Zhongzhe                                                      Yingzhan
Onpress 
 
Yingchi Machinery(Tai wan) Guest
Kinsus interconnect technology                     Unitech printed circuit board corp
Boardtek electronics corp                              First hi—tec enterprise co ltd
Lin horn technology co ltd                             Hwa woei laminate corp
Qualitek electronics co ltd                              Yeu hwan technology corp ltd
Gold circuit electronics co ltd                         Shin ho electronics corp ltd
Yehon-c                                                         Wus printed cirouit co ltd
Apcb inc                                                         Tracetronic technologies.inc
New era electronics co ltd                             Orient first industry co ltd
Yeti electronics co ltd                                     Sysset enterprise co ltd
Ding ying electronics co ltd                            Yang an electronics co ltd
She favy electronic co ltd                               Dayshine technology co ltd
World wiser electronics inc                            Subtron technology co ltd
Unicap enterprise ind corp                             Shea may enterprise co ltd
Phoenix precision technology corp                Chuan-sug electronics co ltd 
Contact

Room 2103,21/F,Office Tower,Langham 

place,8 Argyle Street,Mongkok,Kowloon,

Hong Kong.

Address:Grass Huiyang district towns 

jiulongzhen Wo Industrial Zone

TEL:0752-3897511
FAX:0752-3897522
E-mail:jason_tech@163.com

Copyright 2008 JASON(H.Z)EQUIPMENT LIMITED. All Right Reserved
Support:YueShang Website  | 粤ICP备09041963号